News

VN

Họa sĩ      
Tác phẩm       
Báo chí        
Triển lăm và các giải thưởng


Thiên nhiên giúp chúng ta hiểu các nguyên tắc của cuộc sống. Không khi nào chỉ có ngày mà không có đêm. Nếu như không có Ánh sáng, chúng ta không thể hiểu được thế nào là Bóng tối. Như vậy, mọi thứ đều chứa trong nó mầm của sự phá bỏ. Trong sự ổn định có mầm của lọan lạc. Trong sự sống có mầm của cái chết. Tóm lại, cái cặp đôi ấy là sự thực hiển nhiên trong cuộc sống. Đúng và Sai, Sống và Chết, Hạnh phúc và Khổ đau, không có ǵ là vĩnh viễn. Không có ǵ là không thể thay đổi. Không có ǵ là ổn định.
(trích từ Tuyên Ngôn sáng lập Upsidedownism)


"Bản chất của con người có Xấu có Tốt, có Đúng có Sai.
Nghệ thuật Đảo ngược giúp chúng sống với nhau trong ḥa b́nh, như ngày và đêm."

 catru