News

Họa sĩ

Nguyễn Đại Giang là một họa sĩ thành công trong việc sáng tạo và phát triển một trường phái hội hoạ mới được biết đến với tên gọi trường phái Đảo Nghịch (Upsidedownism). Liên quan đến thành quả sáng tạo này, ông đă viết bản "Tuyên ngôn của Upsidedownism".
Sinh ngày 21 tháng 5 năm 1944 tại Hà Nội, Việt Nam, ông bắt đầu vẽ khi mới 7 tuổi. Ông theo học tại Trường Đại học Mỹ thuật ở quê nhà năm 1966-1968, rồi tốt nghiệp bằng cử nhân Mỹ thuật. Sau đó ông được tiếp tục theo học Mỹ thuật ở Liên Xô cũ, tại trường Đại học Mỹ thuật Moscow từ năm 1968 đến năm 1974 khi ông đạt bằng Cử nhân Mỹ thuật. Sau đó, ông di cư sang Mỹ, nơi ông theo học tại Đại học Washington ở Seattle vào năm 1998 và đạt được bằng Associate of Arts năm sau đó.
Nhiều báo và các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế đă viết về ông. Bên cạnh việc đựoc công nhận là nhà khai sáng trường phái Đảo Nghịch trong Hội họa, ông nhận được rất nhiều danh hiệu và các giải thưởng khác nhau. Upsidedownism thể hiện phong phú triết học phương Tây kết hợp với các quan niệm của phương Đông. Đây là nền tảng cơ bản của UpsideDownism ". (trích từ IFE)